29 kwietnia 2022

III Niedziela Wielkanocna


Pierwsze czytanie:  Dz 5, 27b-32. 40b-41 Cierpienie dla Imienia Jezusa

Drugie czytanie:  Ap 5, 11-14 Chwała Baranka

Ewangelia: J 21, 1-19 Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W trzecią niedzielę Wielkanocy i  w trzecie spotkanie apostołów ze Zmartwychwstałym, proponuję spojrzeć na tę scenę ewangeliczną, zwracając uwagę na trzech apostołów: Piotra, Jana i Tomasza. Spróbujemy także zrozumieć co mówi nam to spotkanie o tajemnicy Kościoła.

Zacznijmy od Tomasza. Obecność Tomasza nad Jeziorem Tyberiadzkim jest bardzo znacząca. Możemy prześledzić ewolucję jego wiary. W momencie pierwszego zjawienia się Jezusa, Tomasz nie był obecny pośród wspólnoty apostołów. Za drugim razem dotknął ran Jezusa i uwierzył w Zmartwychwstanie, obecnie zaś, gdy Jezus zjawia się trzeci raz, Tomasz jest tam gdzie powinien być: razem ze swoimi braćmi. Możemy więc wnioskować, iż wiara w Żyjącego Mistrza wyrwała naszego „niedowiarka” z samotności, rozpaczy i rozpamiętywania porażki ucieczki spod Krzyża i poprowadziła do nadziei przebaczenia oraz doświadczenia wspólnoty, odnawiając więź z Bogiem i bliźnimi.

Kolejnych dwóch apostołów zestawmy razem ze sobą. Piotr i Jan są pierwszymi, którzy widzieli pusty grób. Nie wiemy co dokładnie przeżywali, ale możemy się domyślać, iż pomiędzy Janem, który do końca trwał przy Jezusie i Piotrem, który wyparł się mistrza zaistniała szczególna relacja. Widzimy to już pierwszego dnia po szabacie,  gdy Jan, który jako młodszy szybciej dobiegł do pustego grobu, czeka na  poruszającego się wolniej Piotra. Mimo całego dramatu zdrady Jan okazuje szacunek Piotrowi, jako naznaczonemu pod Cezareą Filipową na fundament, pod budowlę Kościoła. Nie wiemy, czy Jana drążyły pytania o to czy to wszystko jest aktualne po Zmartwychwstaniu, ale możemy przypuszczać iż Piotr, który doświadczył swojej chwiejności, mógł przeżywać takie wątpliwości.
Jezus potwierdza wybór Piotra. Pierwszy pośród apostołów przeszedł swego rodzaju przemianę i doświadczył tego, iż ludzka wola jest bardzo słaba. Widzimy to po w słynnym dialogu:

-Agapas me?- pyta Jezus,
– Filo se. – odpowiada Piotr.

Piotr zdaje sobie sprawę, iż miłowanie Jezusa jest możliwe tylko z pomocą Mistrza.

Ewangelia Trzeciej niedzieli wielkanocnej mówi mi iż wspólnota Kościoła jest miejscem mojej relacji z Jezusem, że nie jest prawdą zdanie, które jest na ustach wielu: Jezus tak – Kościół nie. Poza tym miejscem działania Jezusa jest  także, tak jak w przypadku Piotra, prawda o mnie samej jako o słabym człowieku, dotkniętym grzechem pierworodnym, ale  odkupionym drogocenną Krwią Baranka. Jemu cześć i chwała na wieki.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW