10 grudnia 2021

III Niedziela Adwentu


Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza 3,14-18a

Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Filipian 4,4-7

Ewangelia według św. Łukasza 3,10-18

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

  • Trzecia niedziela Adwentu nosi miano: Niedziela Gaudete. Nazwa ta odnosi nas do łacińskiego czasownika w trybie rozkazującym tłumaczonego jako: Radujcie się.
  • Jednak, czy mamy powody do radości? W obecnym czasie tak bardzo naznaczonym pandemią koronawirusa rzadko kiedy spotkamy osobę, któraby nie utraciła kogoś z rodziny, przyjaciół czy znajomych na skutek zakażenia. Mamy więc raczej powody do smutku, żalu i opłakiwania naszych zmarłych. I właśnie ten przeżywany smutek i łzy mogą nas nakierować na myśli, że nie to jest naszym przeznaczeniem, nie śmierć lecz życie. To w tym jakże ulotnym i kruchym ziemskim pielgrzymowaniu możemy szukać śladów Boga, który daje nam znaki, że istnieje jeszcze inna rzeczywistość, jak wierzymy my chrześcijanie, rzeczywistość Boża przenikająca tę naszą dostępną zmysłom ludzkim. Każda śmierć jest takim przypomnieniem: Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jesteś przeznaczony do wiecznej szczęśliwości.
  • Nawet nie wyobrażamy sobie, jak bardzo Bóg jest blisko nas wtedy, gdy złamani na duchu potrzebujemy dobrego słowa i otuchy. Dlatego właśnie Kościół nam daje niedzielę, w której kapłan nakłada szaty koloru różowego. To ma nam powiedzieć, że ból ma naturę przemijającą, że  Boża miłość otrze kiedyś z naszych oczu każdą łzę i fiolet naszego cierpienia rozjaśni się i rozraduje nas prawdziwą radością jakiej świat dać nie może. Nie bój się(…) Mocarz, który zbawia uniesie się weselem nad tobą odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. To obietnica Boga z księgi proroka Sofoniasza, a Jego obietnice zawsze się spełniają.
  • Jan Chrzciciel zapowiadający przybycie Mesjasza, mówi o Nim: Idzie za mną mocniejszy ode mnie. To właśnie ten Mocarz, o którym wspomina prorok Sofoniasz w pierwszym czytaniu. Na czym polega Jego moc? Właśnie na tym,  że wydarzenia trudne w naszym życiu mają w tle Jego osobę. Przez tajemnicę Wcielenia Jezus dotknął całej rzeczywistości ludzkiej i tego co ją tworzy. Dotknął naszych przeżyć, uczuć, zranień, słabości i grzechów. I wiemy dobrze, że my nie jesteśmy „mocarzami”.  Ale tak jest dobrze, gdyż Mocarzem jest On Wcielony Bóg Jednorodzony Sym Boży, Bóg Życia, tego prawdziwego, które przelewa On w nas poprzez moc sakramentów świętych. Skorzystajmy z nich przed nadchodzącym Świętami.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW