12 października 2022

„I ty możesz być świętym”

„I ty możesz być świętym”

W naszym spręcowskim karmelu stało się już tradycją organizowanie  październikowych spotkań w ku czci Małej Teresy. Tym razem 1.X. wypadał w sobotę, ułatwiając nam zaproszenie naszych dobrodziejów i przyjaciół na Dzień Duchowości. Animatorami spotkania byli: o. Marian Stankiewicz OCD oraz Wspólnota Pustelnia z Krakowa, założona  ku wzrastaniu w wierze przez pasjonatów nauki św. Teresy.

Eucharystii inaugurującej nasze spotkania przewodniczył o. Marian OCD wraz z naszymi zaprzyjaźnionymi kapłanami. Asysta liturgiczna należała do diakonów seminarium diecezjalnego Hosianum, którzy przybyli do nas ze swoim rektorem ks. Hubertem Trykiem i współbraćmi klerykami.

Kim jest święta róż?- pytał na początku homilii o. Marian OCD. Przedstawiając jej biogram ojciec przypomniał nam ważne fakty z jej życiorysu i duchową drogę. Ukryta przed oczami współsióstr, swoją właściwą misję rozpoczęła po śmierci oddziałując poprzez „Dzieje duszy” na miliony serc.  Ojciec nawiązał także do tego, iż Teresa może stać się pomocą dla nas, którzy żyjemy „w świecie ambicji i niezależności, wyścigu na lepsze CV, gdzie wciąż każdy walczy o swoje, kiedy nikt nie chce być mały i spychany przez historię, odstawiony do kąta”.  Teresa współczesnemu człowiekowi  proponuje podążanie nie za mitem sukcesu, ale małą droga ufności i miłości, prowadzącą do świętości.

Ten wątek był kontynuowany podczas konferencji zatytułowanej: „Heroizm dnia codziennego. Świętość na co dzień”. Miała ona formułę dialogowaną osób ze „Wspólnoty Pustelnia”,  przeplatanej śpiewaną poezją Teresy w wykonaniu Marysi z akompaniamentem gitarowym jej męża Bogdana.

Zakończenie  naszego spotkania, stanowiła adoracją Najświętszego Sakramentu, po której wysłuchaliśmy  śpiewanej poezji Teresy „Rzucać kwiaty”, a o. Marian OCD dokonał obrzędu poświęcenia róż. Róże i sentencje tereskowe stanowiły swoisty dar naszej Świętej dla wszystkich uczestników

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW