20 czerwca 2019

Fotojubileusz


Pragniemy wszystkim Gościom podziękować za udział w naszym Jubileuszu. To był  dla nas niezwykły czas doświadczenia wielkiej serdeczności i dobroci ze strony tylu ludzi…

Ciszymy się, że chcieliście z nami świętować…dziękować Bogu i śpiewać na Jego chwałę!

Zapewniamy o naszej modlitwie i przesyłamy trochę fotek. Cześć z nich można zobaczyć na stronie

https://olsztyn.gosc.pl/gal/spis/5648014.25-lecie-Karmelu-w-Sprecowie

https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/9194,25-lat-karmelu-w-sprecowie

Wasze Siostry

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW