01 grudnia 2021

Czekamy na Słowo!

Czekamy na Słowo!

„Ten jest wierzącym, kto słuchając historii biblijnej, godzi się na przeżywanie jej osobiście”. (Silvano Fausti SJ)

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Boski Rozmówca kieruje do nas codziennie swoje Słowo. Jakże byłoby by inaczej, skoro Jego Słowo powołało do istnienia Wszechświat i wszystko co go wypełnia. Człowiek, Ty i ja również zostaliśmy powołani do życia tą  mocą, przede wszystkim dlatego iż jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie, który jest Wcielonym Słowem Boga. Codziennie słuchając tego Słowa coraz bardziej stajemy się na obraz  podobieństwo Boga.

Niech komentarze do niedzielnych czytań, którymi pragniemy dzielić się z Wami z zacisza karmelitańskiej klauzury, staną się naszym darem dla wszystkich szukających Boga i skierują Wasze drogi ku Dawcy wszelkiego Dobra. Jego Miłości nie wyrażą żadne ludzie słowa. Wyrazić ją może tylko Ten, który dla nas stał się Słowem – Prawdziwy Bóg i Prawdziwy  Człowiek – Pan nasz Jezus Chrystus, na którego Narodzenie oczekują nasze stęsknione Miłości serca.

Czytania biblijne są jak akordy złożone z wielu nut. Ich uzupełniające się częstotliwości sprawiają wrażenie harmonicznego dźwięku. Tak samo podawane przez Kościół czytania również są zharmonizowane ze sobą. Naszym zadaniem będzie wydobyć tę harmonię i odczytać dominanty w poszczególnych tekstach.

Łącząc się z Wami w coniedzielnym rozważaniu biblijnym pozdrawiamy Was serdecznie – siostry karmelitanki bose.

P.S. Komentarze do Ewangelii znajdziecie w naszej zakładce: Komentarze do Ewangelii

 

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW