WFOSiGWwOlsztynie

KLASZTOR SIÓSTR KARMELITANEK BOSYCH W SPRĘCOWIE REALIZUJE PROJEKT, KTÓREGO KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU WYNOSZĄ 160 000,00 ZŁ

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie


Na realizację projektu Klasztor pozyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 75 000 zł w formie preferencyjnej pożyczki.


Zadanie polega na budowie wolnostojącej mikroinstalacji fotowoltaicznej do 40 kW przy budynku klasztornym w Spręcowie, co umożliwi wyprodukowanie 38 MWh/rok energii elektrycznej pochodzącej z OZE oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 13,22 ton/rok.


Korzystamy z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW