23 marca 2022

Akt zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Akt zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Kochani, łączymy się z Ojcem Świętym i całym Kościołem zawierzając Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy do naszej kaplicy na wspólną modlitwę:

25 marzec 2022r.

16.25 – uroczyste Nieszpory śpiewane

17.00- 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której zostanie odczytany akt zawierzenia

 

Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem!

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW