17 czerwca 2022

XII niedziela zwykła rok C


Ewangelia: Łk 9, 18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W XII niedzielę zwykłą widzimy scenę ewangeliczną, w której Jezus zapytuje uczniów o to za kogo uważają go tłumy. Po odpowiedzi, że za Jana Chrzciciela, Eliasza lub innego proroka, pada kolejne pytanie:

-A wy za kogo Mnie uważacie?

Tym razem głosem wszystkich uczniów staje się apostoł Piotr stwierdzając, iż Jezus jest Mesjaszem Bożym.  Być może Piotr jako pierwszy odkrył prawdziwą tożsamość Jezusa, być może pozostali uczniowie nie udzielili odpowiedzi, gdyż jeszcze kształtowała się ona w nich. Jakkolwiek było naprawdę, z pewnością możemy stwierdzić iż dla naszej wiary bardzo ważne i  istotne jest osobiste odkrycie Jezusa jako Mesjasza. Odkrycie tego w jaki sposób pragnie On dać mi zbawienie w mojej konkretnej osobistej historii życia.

A oto zadanie na 12 niedzielę zwykłą: Zadam sobie pytanie co na dzień dzisiejszy w moim życiu potrzebowało by pomocy Jezusa, którego jak Piotr uznaję za Mesjasza Bożego.

 

Z serdecznym pozdrowieniem – siostry karmelitanki bose

 

 

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW