29 kwietnia 2023

III Niedziela Wielkanocna


Ewangelia: Łk 24, 13-35 Zostań z nami Panie.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W trzecią niedzielę Okresu Wielkanocnego w roku A, towarzyszymy dwom uczniom Jezusa, powracającym  do Emaus. Dołącza do nich Nieznajomy Rozmówca, któremu wyjaśniają dramat Jezusa z Nazaretu. Są  oburzeni, że Podróżny jako jedyny nie wie, co stało się w Jerozolimie.  Jakże się mylą.

Właśnie On jest tak naprawdę jedynym, który dokładnie wie co się tam wydarzyło.  Teraz to On zaczyna wyjaśniać im Pisma i wszystko co w nich odnosi się do Mesjasza.

Gdy  dochodzą do wsi, zaczyna już zmierzchać. Zapraszają więc swego Rozmówcę, by pozostał z nimi. Podczas, gdy siedzą przy stole, Jezus zaczyna łamać dla nich chleb i wtedy dopiero otwierają się  im oczy.

Chociaż  uczniowie nie wykazali zrozumieniem  misji Jezusa,  to jednak nauka, którą głosił jeszcze przed wydarzeniami paschalnymi przyniosła swój plon.  Ofiarowali gościnę Nieznajomemu, wypełniając przykazanie miłości.  Może Jezus wynagrodził tę szczerą gościnność poprzez cud Eucharystii?

Tekst  ewangeliczny podaje nam sposób, na to by nasze nieskore do wierzenia serca zaczęły pałać miłością.  Słowo Boże i Eucharystia, mogą w nas dokonać takiej przemiany.

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW