11 marca 2022

II niedziela Wielkiego Postu rok C


Pierwsze czytanie: Rdz15,5-12.17-18 Przymierze z Abrahamem

Drugie czytanie: Flp 3,17-4,1 Chrystus przekształci nasze ciała na podobieństwo swojego chwalebnego ciała

Ewangelia: Łk 9,28b-36 Przemiennie Pańskie

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Tematem Ewangelii II niedzieli Wielkiego Postu jest scena Przemienia Jezusa na Górze Tabor. Obecny czas wielkopostny rzuca na to zdarzenie dodatkowe światło niż to, które oświetla tę tajemnicę np. 6 sierpnia w święto owego Przemienienia. Skorzystamy dziś z mądrości św. Leona Wielkiego ojca Kościoła, który opatrzył naszą perykopę ewangeliczną swoim komentarzem.            Wsłuchamy się w głos tegoż pasterza:

„W przemienieniu Chrystusa chodziło głównie o to, aby z serc uczniów usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowolnej przyjętej męki nie zakłóciło ich wiary. Pan podbudował także nadzieję Kościoła świętego w tym celu, by całe Ciało Chrystusowe dowiedziało się jaką zostało obdarzone mocą przemiany i aby wszystkie jego członki mogły się spodziewać udziału w tej chwale, którą wcześniej rozbłysła Głowa. Niechże więc przez głoszenie Ewangelii utwierdzi się wiara wszystkich chrześcijan i niechaj nikt się nie wstydzi Chrystusowego krzyża, przez który świat został odkupiony. Skoro Chrystus przyjął na siebie całą słabość naszej nędzy, z Nim razem zwyciężymy, to co On zwyciężył”.

W obliczu ówczesnego cierpienia narodu ukraińskiego, które to cierpienie jest męką samego Chrystusa, żywimy nadzieję , że zatriumfuje owa moc tajemnicy przemienienia, poprzez którą Chrystus nam obiecuje, że wszyscy  dziś cierpiący będą mieli udział w Jego triumfalnym i chwalebnym zwycięstwie. Oby wkrótce nasze oczy oglądały zwycięstwo Chrystusa nad jawnym i destrukcyjnym złem atakującym dziś ofiary i drążącym dusze agresorów. Boże zmiłuj się nad nami grzesznymi i rozjaśnij nad nami swoje Oblicze, a będziemy zbawieni. Amen

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW