Komentarze do Ewangelii

Strzec słowa Jezusa, oto jedyny warunek naszego szczęścia, dowód na to, że Go kochamy.

22 stycznia 2023

III niedziela okresu zwykłego rok A

Ewangelia: Mt 4,12-23 Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Przypomnijmy iż trzecia niedziela zwykła została w 2019 roku ustanowiona przez papieża Franciszka Niedzielą Słowa Bożego. Tego dnia w naszej klasztornej kaplicy co roku ma miejsce uroczysta intronizacja Pisma Świętego. Dokument, który ustawania tę niedzielę nazywa się APERUIT ILLIS. Pierwsze  jego zadanie brzmi: „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma”.

Słowo Boże naprawdę oświeca nasze drogi, nasze powołanie życiowe. Kiedy dopuszczamy je do głosu, naprawdę może okazać swoją moc.  We fragmencie Ewangelii przeznaczonej na III niedzielę zwykłą w cyklu, widzimy Jezusa, który rozpoczyna swoją działalność w kranie Galilei pogan. Nawołuje: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie i powołuje braci Piotra i Andrzeja.

Każdy, kto […]

Więcej

12 stycznia 2023

II niedziela okresu zwykłego rok A

Ewangelia: J 1,29-34  Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Jan Chrzciciel przedstawia dziś mi i Tobie Chrystusa – Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Zgładzenie grzechów- może to zbyt mało dla nas współczesnych ludzi, przed którymi stoją otworem tajemnice mikro- i makroskali Wszechświata. Tak wiele dziedzin oferuje nam zaspokojenie naszych wewnętrznych pragnień. Chrystus  więc,  cóż tu powiedzieć nie przychodzi do nas ze zbyt wygórowaną ofertą. Tylko zgładzenie grzechów.

Tak tylko zgładzenie grzechów, za które zapłacił najwyższą cenę swojego życia. Tylko zgładzenie grzechów, byśmy mogli doświadczyć, że nie ma nic bardziej drogocennego, niż ten dar otrzymany przy stworzeniu – dusza nieśmiertelna. Tylko zgładzenie grzechów, byśmy mogli przekonać się że życie to coś więcej niż świat dostrzegany […]

Więcej

07 stycznia 2023

Niedziela Chrztu Pańskiego rok A

Ewangelia Mt 3, 13 -17 Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Przystępując do przyjęcia chrztu, Pan Jezus zaczyna ukazywać siebie jako tego, kto wypełnia zbawcze plany Boga, aby doprowadzić swój lud do obiecanej ojczyzny w Niebie. Rzeczywiście, Pan Jezus rozpoczyna swoje życie publiczne wychodząc z wód rzeki Jordan. Mojżesz umarł, po roztoczeniu swojego wzroku na ziemię obiecaną z góry Nebo, tuż przed przekroczeniem tej właśnie rzeki, w której Pan Jezus przyjmuje chrzest. Teraz Chrystus rozpoczyna głoszenie dobrej nowiny nad brzegiem Jordanu, w którym to miejscu życie Mojżesza dobiegło końca. Pan Jezus jest tym, kto naprawdę prowadzi do wypełnienia tego, co Mojżesz zaczął.

Więcej
Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW