Komentarze do Ewangelii

Strzec słowa Jezusa, oto jedyny warunek naszego szczęścia, dowód na to, że Go kochamy.

06 sierpnia 2022

XIX niedziela okresu zwykłego rok C

Ewangelia: Łk 12, 32-48

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Ewangelia XIX niedzieli zwyklej roku C podaje nam do refleksji dwa tematy: posiadanie dóbr materialnych oraz czuwanie  wobec ponownego przyjścia Syna Człowieczego.

Na słowa Jezusa rzućmy dziś światło św. Jana od Krzyża. Obiegowa trochę niesprawiedliwa opinia przedstawia go jako osobę, która lubuje się w wyrzeczeniu wszelkich dóbr. Czy tak jest rzeczywiście? Niech Ojciec naszej karmelitańskiej rodziny broni się sam. Oto jego słowa: „Kto nie przywiązuje się do dóbr doczesnych zdobywa cnotę wspaniałomyślności, wolność ducha, jasność umysłu, głęboki pokój i spokojną ufność w Bogu. Dzięki wyrzeczeniu zyskuje więcej radości w stworzeniach, radości, której nigdy nie zakosztuje chciwiec, bo jego niepokój nie […]

Więcej

31 lipca 2022

XVIII niedziela okresu zwykłego rok C

Ewangelia: Łk12,13-21    Gromadzić skarby przed Bogiem

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W Ewangelii XVIII niedzieli zwyklej roku C  widzimy jak do Jezusa zwraca się jakiś mężczyzna z prośbą o interwencję w sprawie majątku, który przypadł głównie jego bratu. Jezus wzbrania się mówiąc:  „Któż  Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami” ? A następnie dodaje ostrzeżenie przed chciwością dóbr materialnych ilustrując je przypowieścią o bogaczu, który chełpiąc się swoim majątkiem, zburzył stare a pobudował nowe spichlerze dla swoich plonów, a jego życie miało wyglądać według imperatywu :odpoczywaj, jedz, pij i używaj”!

Przed czym tak naprawdę ostrzega nas Jezus? Gdyśmy w raju poprzez grzech utracili Boga, coś złego stało się z wieloma sferami w naszym życiu.  Nieświadomi, tego jak bardzo zostaliśmy oszukani […]

Więcej

21 lipca 2022

XVII niedziela okresu zwykłego rok C

Ewangelia: Łk11,1-13    Chrystus uczy modlitwy

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Przykład Jezusa pociąga uczniów do modlitwy tak, że proszą Go o wskazówki jak mają się modlić. Jezus spełniając tę prośbę uczy ich modlitwy „Ojcze nasz”.   Człowiek po grzechu pierworodnym, zraniony nieufnością, odwrócił się od Boga. Poprzez modlitwę znowu zwracamy nasze twarze ku naszemu Stwórcy, wołając Ojcze niech się świeci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo. Odzyskujemy poczucie, że On patrzy na nas z miłością,  że pragnie zabezpieczać nasze codzienne potrzeby, pragnie przebaczać nam nasze grzechy.

Jezus zachęca byśmy z ufnością  i wytrwałością przedstawiali Bogu nasze prośby. Czy wszystkie zostaną wysłuchane?  Czasem modlimy się o coś co nie przyniesie nam dobra i nie może zostać spełnione. Tę pustkę Bóg wypełnia zsyłając nam […]

Więcej
Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW