Świadectwa

Pan udziela duszy wiele bogactw i darów po to, aby przyniosła pożytek wielu innym.

Świadectwo z Dnia Duchowości

08 października 2018

Świadectwo z Dnia Duchowości

 

Warto?

Dzień duchowości w Karmelu w Spręcowie zaczął się dla mnie od pytania czy warto przyjeżdżać, zadanego przez dziennikarkę radia plus.Nie spodziewałam się, że usłyszę tego typu pytanie jeszcze przed śniadaniem.  Już wiedziałam, że ten dzień mam zaplanowany inaczej niż sobie wyobrażałam. Jednak z perspektywy czasu widzę, że była to okazja do zawierzenia Bogu, że warto, nie wiedząc co mnie czeka. Pewne punkty były jasne. Jak ten, że rozpoczniemy Eucharystią o dziesiątej. Msza miała uroczysty charakter z okazji święta Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a także przez wigilię śmierci świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, której relikwie towarzyszyły nam w kaplicy. Pod nimi znajdowały się róże, czekające na poświęcenie. Niesamowite było to, że mogliśmy razem z siostrami ich rodzinami […]

Więcej
Kilka słów o modlitwie c.d.

30 sierpnia 2018

Kilka słów o modlitwie c.d.

 

Rozdział II

Kto jest kim w modlitwie

Kim jest On?

Nie sposób pojąć i wyrazić istotę Boga, toteż chodzi tu bardziej o to, kim On jest w relacji do człowieka, w relacji modlitwy. Nie możemy bowiem spotykać się w przyjaźni z kimś, kogo zupełnie nie znamy, bo grozi to zatrzymaniem się na kurtuazyjnych zwrotach.

Ten, kogo spotykamy na modlitwie, jest Bogiem bliskim, który swoją bliskość wyraża poprzez Miłość. Jest to Jego samoobjawiająca się tożsamość. Nie zawsze jest to dla nas miłość odczuwalna, ale zawsze pozostaje ona realna.

Wszystko co mam, w Nim jest Pełnią i na modlitwie On chce mi z tej Pełni udzielać. Żyję, bo istnieje dawca życia. Kocham, bo istnieje dawca miłości. Rozpoznaję Go poprzez Jego […]

Więcej
Kilka słów o modlitwie

21 sierpnia 2018

Kilka słów o modlitwie

Wstęp

Jesteśmy uczestnikami wciąż zmieniającej się rzeczywistości wokół nas i jest to doświadczenie przynaglające do odnalezienia stabilnego portu naszej egzystencji. Poszukujemy twierdzy, która pozwoli nam poczuć się bezpiecznie. Twierdzą taką jest modlitwa, czyli moja relacja z Bogiem.

Jest ona bramą dla wszystkich darów. Brama ta jednak musi spełniać konkretne kryteria. Musi być otwarta, samotna i czysta.

Praktykować modlitwę nie oznacza jednak, że już jesteśmy osobami modlitwy. Aby uniknąć rozdźwięku między modlitwą a życiem, trzeba na co dzień spełniać postulaty wynikające z relacji z Bogiem.

Pragnę podzielić się doświadczeniem z mojej drogi, z moich poszukiwań, by znaleźć się na drodze modlitwy, by stanąć „twarzą w twarz” z Tym, o którym wiem, że mnie miłuje.

Na tej drodze […]

Więcej
Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW