Komentarze do Ewangelii

Strzec słowa Jezusa, oto jedyny warunek naszego szczęścia, dowód na to, że Go kochamy.

27 maja 2022

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Pierwsze czytanie:  Dz 1, 1-11  Jezus uniósł się w ich obecności w górę.

Drugie czytanie:  Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 Chrystus wszedł do samego nieba.

Ewangelia: Łk 24, 46-53 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

            Może myśleliśmy, że dary związane ze Zmartwychwstaniem Chrystusa to już wszystko co otrzymaliśmy od naszego Pana. Otóż nie. Jezus wstępując do nieba po wypełnieniu swojej misji, zapowiada uczniom: Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.  Oczywiście chodzi tu o Ducha Świętego, który mieszka w  Jego duszy. Dlatego też czas, który obecnie przeżywany jest czasem oczekiwania na spełnienie owej obietnicy.             Wielką radość sprawia piszącej te słowa, gdy może posłużyć się tekstami świętych Karmelu objaśniającymi tajemnice Boże. […]

Więcej

21 maja 2022

VI niedziela Wielkanocna

Pierwsze czytanie:  Dz 15, 1-2. 22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego.

Drugie czytanie:  Ap 21, 10-14. 22-23Miasto Święte.

Ewangelia: J 14, 23-29  Przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy.

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Święta Teresa Benedykta karmelitanka bosa, mawiała iż okres Wielkanocny to czas kiedy niebo jest najbardziej wychylone ku ziemi. Zapewne  jest tak dlatego, iż to uprzywilejowany czas działania Zmartwychwstałego Pana. A jeśli On działa, to zawsze chce nam przybliżyć tajemnice Królestwa Niebieskiego.  Oto jedna z nich.

W Ewangelii Jezus zapewnia nas iż osoba, która zachowuje Jego naukę, żyje w kręgu  Jego miłości, jednocześnie staje się szczególnego rodzaju miejscem, a wręcz mieszkaniem Trzech Osób Boskich. Oczywiście ten stan jest darem ofiarowywanym nam już od czasu chrztu świętego, więc moglibyśmy […]

Więcej

14 maja 2022

V Niedziela Wielkanocna rok C

Pierwsze czytanie:  Dz 14, 21b-27 Bóg działa przez ludzi

Drugie czytanie:  Ap 21, 1-5a Bóg otrze wszelką łzę

Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe daję wam

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Słowo Boże piątej niedzieli Wielkanocnej skierowuje nasze spojrzenie na Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy zostawia swoim uczniom przykazanie nowe. Posłuchajmy jak komentuje ten fragment św. Augustyn:

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Czyż to przykazanie nie istniało już w Prawie Bożym dawnego Przymierza? Dlaczego więc Pan mówi o nowym przykazaniu? Czy może dlatego jest ono przykazaniem nowym, że Pan zwlókł z nas starego człowieka, a przyoblekł w nowego? Otóż miłość odnawia, tego który słucha Pana. To właśnie miłość Pana nas odnawia, abyśmy stali się ludźmi nowymi, […]

Więcej
Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW