Komentarze do Ewangelii

Strzec słowa Jezusa, oto jedyny warunek naszego szczęścia, dowód na to, że Go kochamy.

20 stycznia 2022

Niedziela Słowa Bożego

Pierwsze czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Drugie czytanie: 1Kor 12,12-31a 
Ewangelia: Łk1,1-4;4,14-21

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

III Niedziela roku liturgicznego  dzięki papieżowi Franciszkowi poświęcona jest w sposób szczególny Słowu Bożemu.  Tę Niedzielę papież ustanowił poprzez list „Aperiut illit”, po to, byśmy mogli cieszyć się niewyczerpalnym bogactwem pochodzącym z nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem (por. AI 2).

Ewangelia przeznaczona przez Kościół na ten dzień ukazuje nam Jezusa, który swoim zwyczajem udaje się do synagogi na nabożeństwo. Widzimy Go jak rozwija tekst proroka Izajasza i czyta go ludowi. Czyż moglibyśmy otrzymać lepszy przykład pociągający nas do lektury Słowa Bożego nad ten właśnie? Przyjrzymy się więc z uwagą naszej scenie w synagodze.

Jezus czyta: „Ducha Pański […]

Więcej

14 stycznia 2022

II niedziela okresu zwykłego rok C

Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5
Drugie czytanie: 1Kor 12,4-11
Ewangelia: J 2,1-12

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Ewangelia II niedzieli okresu zwykłego ukazuje nam Jezusa obecnego na weselu w Kanie Galilejskiej. Poprzez cud przemiany wody w wino, objawia On swoją chwałę i zapoczątkowuje manifestację znaków i cudów świadczących o Jego zbawczej misji wobec człowieka.

Najpierw może odkryjmy jeden z przejawów tej misji, zaplanowany przez kościół dla wiernych właśnie na tę niedzielę. Pomoże nam w tym pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasz zapowiadające, iż Izrael będzie jak dziewica, którą poślubi młodzieniec. Będzie krainą, która męża otrzyma. Jezus przychodzi do Ludzkości, jako Oblubieniec i dlatego pan młody z dzisiejszej Ewangelii nie jest postacią pierwszoplanową, jest nim – Jezus prawdziwy Pan Młody. […]

Więcej

07 stycznia 2022

Niedziela Chrztu Pańskiego

Pierwsze czytanie: Iz 40,1-5. 9-11
Drugie czytanie:  Tt 2,11-14; 3,4-7

Ewangelia: Łk 3,15 -16. 21-22

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Na zakończenie czasu Objawienia Pańskiego obchodzimy Święto Chrztu Jezusa.

Na pamiątkę owego wydarzenia kapłan podczas Eucharystii błogosławi wodę, którą możemy zabrać do swoich domów. Ponadto zamiast „Confiteor”Spowiadam się, następuje obrzęd aspersji, czyli pokropienia. Istnieje także możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.     Etymologia słowa chrzest pochodzi od greckiego baptizein, oznaczającego zanurzenie w wodzie. I tu jesteśmy już obecni na kartach Ewangelii, opowiadających o chrzcie, jakiemu poddał się Jezus nad rzeką Jordan. Wmieszał się w tłum Izraelitów, który pragnął rozpocząć nowe życie i wejść na drogę nawrócenia ku Bogu. Chrzest jest, więc, tak jak nam podpowiada list do Tytusa, […]

Więcej
Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW