Historia klasztoru

Nasz Karmel wywodzi się z Karmelu Niepokalanego Poczęcia z Elbląga. Powstawał w latach 90-tych ubiegłego stulecia.

Macierzysty Karmel w Elblągu istnieje od 1958 roku i jest fundacją Karmelu na ul. Łobzowskiej w Krakowie. Po wielu, trudnych historycznie, latach zmagań o przetrwanie Karmel Niepokalanej w Elblągu zaczął napełniać się nowymi powołaniami i owocować nowymi domami : w 1980 roku wyjechała grupa fundacyjna do Gdyni-Orłowa, w 1984 roku 14 sióstr wyjechało na misyjną fundację do Hafnarfjordur na Islandii.

Rok później w 1985 roku rozpoczęła się „historia” naszej fundacji. Od wielu lat Biskupi naszej Diecezji Warmińskiej prosili Karmel w Elblągu o utworzenie nowej placówki w sercu diecezji – w Olsztynie. Z wielu powodów nie udawało się doprowadzić starań do szczęśliwego końca. Pojawili się jednak wreszcie ofiarodawcy terenu odpowiedniego dla wymagań życia
klauzurowego. Była to posiadłość 5 ha, oddalona od miasta 10 km, położona w bardzo malowniczym zakątku warmińskiej ziemi.

Ofiarodawcami terenu pod klasztor okazali się Państwo Mikołaj i Czesława Suszyńscy.. Pan Mikołaj pochodził ze wschodnich kresów Polski. W czasie II wojny światowej jako oficer walczył w kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w obozie jeńców wojennych i wywieziony na północną Syberię cudownie uratował się jako jedyny z grupy jeńców przeznaczonych na śmierć przez zatopienie na Morzu Północnym. Swe cudowne ocalenie Pan Mikołaj przypisywał szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. Mimo tułaczki wojennej i jenieckiej nosił zawsze na sobie szkaplerz i ufał w opiekę macierzyńską Maryi.

Kalendarium

  • 1985 rok – przekazanie terenu pod klasztor. Trwające trudności personalne w Karmelu Elbląskim nie pozwoliły jeszcze na fundacje nowego domu. Trwały jednak starania o pozwolenie na budowę i krystalizowały się plany architektoniczne nowego obiektu
  • 1989 rok – uzyskanie pozwolenia na budowę Klasztoru 19 marzec 1990 – uroczyste rozpoczęcie budowy pod opieką św. Józefa.
  • 21 czerwiec 1990 – Uroczystość Poświęcenia Kamienia Węgielnego
  • wiosna 1992 roku – daleko posunięte prace budowlane zmuszają siostry do osobistego zaangażowania w prowadzenie budowy Klasztoru. Grupa trzech sióstr z Karmelu w Elblągu zamieszkuje w domu gospodarczym na terenie posesji i od 18 marca / wigilia Uroczystości św. Józefa/ tego roku już codziennie jest sprawowana Eucharystia w tym miejscu
  • 19 grudnia 1993 – grupa ośmiu sióstr rozpoczyna regularne życie na nowej placówce.
  • 4 lipca 1994 – Uroczysta Erekcja Kanoniczna nowego Karmelu pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi w Spręcowie; 5 lipca – pierwsze wybory zarządu. Mimo trwającej nadal budowy wspólnota stopniowo rozwija się. Przychodzą nowe powołania.
  • 3 maja 2002 – pierwsza wieczysta profesja siostry , która w całości przeszła formację w naszym klasztorze. Wspólnota liczy wtedy 13 sióstr.

Do obecnego 2010 roku wstąpiły następne Siostry – Wspólnota żyje i rozwija się nadal.