Formacja

Głos powołania

Te które przychodzą do naszej wspólnoty mają być świadkami wiary, która rodzi miłość.

Bóg mnie kocha! Pan Bóg stworzył mnie jako jedyną i niepowtarzalną, ponieważ chce, abym Go kochała w sposób, w jaki tylko ja mogę Go kochać, dać mi szczęście, jakie tylko ja jestem w stanie odczuć.

Ja kocham Boga! Gdy kogoś kochamy, chcemy z nim przebywać, rozmawiać, być blisko niego, dzielić jego zainteresowania. To samo dotyczy miłości wobec Boga. On stał się Człowiekiem w Jezusie. Modlitwa jako zażyła przyjaźń z Chrystusem jest charakterystycznym rysem naszego charyzmatu.

Kocham ludzi! Miłość do innych jest naturalną konsekwencją miłości do Jezusa, ponieważ wszystkie poruszenia Jego Serca stają się naszymi. Dlatego nasza modlitwa nie tylko wyraża naszą miłość do Boga, ale jest usilnym wołaniem, żeby każdy człowiek Go poznał, ukochał i służył Mu i w ten sposób znalazł wieczne szczęście.

 Postulat

Te które przychodzą do wspólnoty sprawdzają swoje powołanie przez kilka lat przed podjęciem decyzji na całe życie. Postulat trwający od 6 do18 miesięcy umożliwia stopniowe przejście z życia świeckiego do zakonnego. Na koniec tego okresu kandydatka otrzymuje habit i imię zakonne.

Nowicjat

Nowicjat trwa dwa lata. Umożliwia wejście w karmelitańskie doświadczenie życia pustyni w małej siostrzanej wspólnocie. Przygotowuje do złożenia ślubów czasowych na trzy lata.

Śluby wieczyste

Okres zasadniczej formacji kończy się złożeniem ślubów wieczystych:

  • CZYSTOŚCI – oddanie całej swojej istoty , ciała i duszy Jezusowi , aby ukochać Go niepodzielnym sercem;
  • UBÓSTWA – oddanie wszystkiego Jezusowi i nie posiadanie niczego na własność, tak że wszystkie nasze bogactwa są w Nim ;
  • POSŁUSZEŃSTWA – oddanie całej naszej woli Jezusowi, starając zawsze czynić to co podoba się Jego Ojcu i stając się żywą ofiarą chwały.