Relacja z Dnia Duchowości

„Objawienia fatimskie w nauce świętych Karmelu”

Jesienny Dzień Duchowości w naszym spręcowskim klasztorze poprowadził ojciec Piotr Bajger OCD. Program  otwierała Eucharystia, dalej konferencja, wspólnotowe dzielenie oraz adoracja, w międzyczasie  możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i… ciastowy poczęstunek.

Ojciec skupił swoje rozważania na  pierwszej i trzeciej tajemnicy fatimskiej dotyczących istnienia piekła i pokuty w życiu chrześcijanina.  To tematy trudne nie tylko dla współczesnych ludzi, ale też i dla chrześcijan. Ojcu udało się zainteresować uczestników i bez lęku, a nawet trochę z lekkością podejść do tych trudnych zagadnień. Ukazał je w perspektywie nauki Trzech Doktorów Karmelitańskich oraz poprzez wypowiedzi siostry Łucji. Wskazywał  na wagę grzechu, który człowieka prowadzi do nieszczęścia,  do sensu umartwienia, które dopomaga w zachowaniu stanu łaski. Pochylił się nad trudami i przeciwnościami, które  przeżywane wraz z Jezusem mają wartość zadośćuczynienia. Wsłuchałyśmy także rozważań na temat skłonności ludzkiej natury do zażywania przyjemności i konsekwencji tego dla osób świeckich i konsekrowanych.

Na zakończenie naszego dnia, który także był rocznicą śmierci Małej Teresy, uczestniczy zostali obdarzeni poświęconymi różami i relikwiami.  Frekwencja zaskoczyła nas bardzo pozytywnie, liczyłyśmy na mniejszą liczbę uczestników, a przybyło o wiele więcej osób. Cieszymy się, poprzez ofiarowanie naszym przyjaciołom czasu na modlitwę i osobiste spotkanie z Jezusem, możemy być bliżej tych, poprzez których Jezus tak hojnie obdarza nas swoimi dobrami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.